TR EN

0 222 236 91 23

İŞ GÜVENLİĞİ

MİRSAN Elektrik Metal ve Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., olarak amacımız, bilgisayar, server , fiber optik , dış ve iç ortam kabin ve kabinetleri, aksesuarları , havalandırma modülü ve topraklama aksesuarlarının üretimleri sırasında faaliyetlerimizden kaynaklanacak ,insan sağlığına , işletmeye makine ve donanımlara zarar verebilecek her türlü olumsuz etkileri belirleyip , kontrol altında tutmaktır.

 Bu amaç doğrultusunda,

  • İSG ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uymaya,
  • En büyük sorumluluğumuzun ‘ ÇALIŞANLARIMIZ ’ olduğu bilinciyle üretim alanlarımızın, makinelerimizin ve diğer tüm donanımlarımızın çalışma güvenliğine ve çalışan sağlığına uygun olmasını sağlamayı,
  • İşletmemizde tüm tehlikeleri belirlemeyi, riskleri tespit etmeyi ve bu doğrultuda temel iş güvenliği önlemlerini almayı,
  • Faaliyetlerimizde ve yeni yatırımlarımızda, İSG faktörünü dikkate almayı, tüm çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini yükseltmeyi ve bu amaçla eğitimler almayı ve vermeyi,
  • Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi çalışmalarının sürekliliğini sağlamayı,
  • İSG performansımızı TS 18001:2014 İSG yönetim sistemine paralel olarak sürekli iyileştirmeler yaparak geliştirmeyi,
  • Müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinçlendirmeyi Taahhüt ediyoruz.
 
 
                                                                                                                                                                         Nihat BOZDAĞ
                                                                                                                                                                          Genel Müdür